تراست‌ها و بنیادهای تجاری


افتتاح تراست

با توجه به نیاز شهروندان جهانی که به همراه خانواده های خود همزمان در دو یا چند کشور اقامت اختیار کرده و به زندگی و تجارت مشغولند تشکیل “تراست” یکی از ملزومات حفظ مال و دارایی علیه قوانین کشورهای بیگانه و محدویتهای الزام آوری است که شهروند جهانی با قبول اقامت در دیگر کشورهای خارجی ممکن است نا خواسته به آنها متعهد شده باشد.

همچنین شرکتهای “تراست” وسیله است که افراد در قالب آن امکان انتقال سرمایه خود به غیر و نحوه توزیع آنرا به صورت کوتاه یا دراز مدت و بصورت یکجا یا منقطع در قالب ایجاد شرکت و تعیین متولی پیدا میکند . بیاد داشته باشید که بسته به ضرورت نیاز و تصمیم شما (بنیانگذار)، “تراست” میتواند اشتغال به فعالیت اقتصادی داشته یا نداشته باشد.

بدین ترتیب یکی از خاصیتهای مهم “تراست” ایجاد امکان کنترل اموال در زمان حیات، در مریضی و یا حتی پس از فوت می باشد. “تراست” ها همچنین وسیله موثری در تقسیم یا واگذاری مال بین وابستگان (یا هر فرد دیگری که شما تعیین کرده باشید) بدون واگذاری اختیار نسبت به اصل مال است. همچنین “تراست” این امکان را به شما میدهند تا برای نحوه استفاده و چگونگی سرمایه گذاری اموال خود حتی پس از فوت تعیین تکلیف کنید.

 

عمده اهداف تشکیل “تراست” به قید اختصار

  • انتقال سرمایه به غیر با کنترل اختیار کامل حتی بعد از فوت
  • تقسیم مال در زمان حیات با کنترل کامل اختیار اصل و آیده
  • تعین جانشین یا وارث جهت اختیارات تجاری
  • تعین جانشین یا وارث جهت اموال شخصی
  • تاسیس بنیادهای تجاری

انتخاب بین تاسیس شرکت، تراست یا بنیاد تجاری بسته به نیازها و مقاصد مادی و حتی معنوی شهروند جهانی دارد. نظام ساختاری بنیادها چه به لحاظ ثبتی و چه به لحاظ کاربردی با در نظر گرفتن میزان سرمایه و نحوه و نوع کنترل آن انجام میگیرد.

برای دریافت اطلاع بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

مشاوره رایگان